Cây bàng đài loan

200.000

  • Tên thường gọi: Bàng lá nhỏ, bàng cuba, bàng Madagascar, tiểu diệp lãm nhân
  • Chiều cao: từ 3-20m.
  • Công dụng: làm cây cảnh quan, cây bóng mát
bang dai loan
Cây bàng đài loan

200.000