Chính sách bảo mật thông tin tại Cây xanh đô thị Sài Gòn

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ của Cây xanh đô thị Sài Gòn!

Dưới đây là Chính sách bảo mật thông tin (“Chính sách”) áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách khi quý khách truy cập và sử dụng website https://cayxanhdothisaigon.com/.

1. Thu thập thông tin:

  • Thông tin cá nhân: Cây xanh đô thị Sài Gòn thu thập thông tin cá nhân của quý khách khi quý khách đăng ký tài khoản, đặt mua sản phẩm, dịch vụ hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên Website. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán và thông tin khác.
  • Thông tin phi cá nhân: Cây xanh đô thị Sài Gòn cũng thu thập thông tin phi cá nhân về quý khách, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành, hành vi truy cập Website và các thông tin khác.

2. Sử dụng thông tin:

  • Cây xanh đô thị Sài Gòn sử dụng thông tin của quý khách để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, xử lý đơn hàng, giao tiếp với quý khách về các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện chất lượng Website và dịch vụ, thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng cáo, và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác.
  • Cây xanh đô thị Sài Gòn có thể chia sẻ thông tin của quý khách với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho quý khách. Cây xanh đô thị Sài Gòn sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách với các bên thứ ba khác mà không có sự đồng ý của quý khách.

3. Bảo mật thông tin:

  • Cây xanh đô thị Sài Gòn cam kết bảo vệ thông tin của quý khách khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy trái phép. Cây xanh đô thị Sài Gòn sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách.

4. Quyền của quý khách:

  • Quý khách có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
  • Quý khách có quyền phản đối việc Cây xanh đô thị Sài Gòn sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị.
  • Quý khách có quyền yêu cầu Cây xanh đô thị Sài Gòn ngừng xử lý thông tin cá nhân của mình.

5. Thay đổi Chính sách:

  • Cây xanh đô thị Sài Gòn có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Cây xanh đô thị Sài Gòn sẽ thông báo cho quý khách về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách sửa đổi trên Website.

6. Liên hệ:

  • Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với Cây xanh đô thị Sài Gòn qua email: cayxanhdothisaigon@gmail.com hoặc số điện thoại: 0938 680 678

Cây xanh đô thị Sài Gòn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách và sử dụng thông tin của quý khách một cách có trách nhiệm. Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ hài lòng với Chính sách này.

Xin trân trọng cảm ơn!