Hiển thị tất cả 10 kết quả

Phân Bón - Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Thuốc Khử trùng Benkona

30.000

Phân Bón - Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Chế phẩm sát khuẩn hùng nguyễn

35.000

Phân Bón - Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Score 250EC (chai 50ml) thuốc đặc trị…

85.000

Phân Bón - Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Kasumin 2SL (chai 425ml) thuốc trừ nấm…

85.000

Phân Bón - Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Dithane M45 80WP (gói 250g) thuốc trừ…

65.000

Phân Bón - Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Thuốc trị nấm bệnh Antracol 70wp

55.000

Phân Bón - Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Monceren 250SC – Thuốc trừ nấm bệnh…

45.000

Phân Bón - Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Phân vi sinh Trichoderma 1kg

10.000