Phân vi sinh Trichoderma 1kg

10.000

Sản phẩm dùng để ủ xác bã thực vật (xơ dừa, cỏ mục, vỏ cà phê, rơm rạ, lục bình, vỏ đậu, vỏ bắp…) và phân chuồng thành phân hữu cơ, phòng ngừa nấm bệnh.

phan vi sinh trichoderma
Phân vi sinh Trichoderma 1kg

10.000