Haifa Cal – Phân bón cao cấp dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt – CaNO3

50.000

Kích thước hạt: 2 đến 4 mm – 90% min.
Bao bì: 25 kg. túi, Miệng hở, bên trong: polyethylene; bên ngoài: dệt polypropylene.

Ứng dụng: Hệ thống tưới tiêu (fertigation) (hệ thống tưới tiêu), cây trồng nhà kính và cây trồng không có cây trồng.

phan bon haifa
Haifa Cal – Phân bón cao cấp dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt – CaNO3

50.000