Chính sách và Quy định chung tại Cây xanh đô thị Sài Gòn

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ của Cây xanh đô thị Sài Gòn!

Dưới đây là Chính sách và Quy định chung (“Quy định”) áp dụng cho tất cả các hoạt động của Cây xanh đô thị Sài Gòn và các mối quan hệ giữa Cây xanh đô thị Sài Gòn với quý khách.

1. Mục đích:

Quy định này nhằm mục đích:

 • Đảm bảo hoạt động của Cây xanh đô thị Sài Gòn diễn ra một cách hợp pháp, hiệu quả và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
 • Bảo vệ quyền lợi của Cây xanh đô thị Sài Gòn và quý khách.
 • Tạo dựng môi trường mua sắm và sử dụng dịch vụ an toàn, tin cậy cho quý khách.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy định này áp dụng cho tất cả các hoạt động của Cây xanh đô thị Sài Gòn, bao gồm:

 • Hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
 • Hoạt động tổ chức các chương trình khuyến mãi, ưu đãi.
 • Hoạt động thanh toán, vận chuyển.
 • Hoạt động đổi trả, bảo hành.
 • Hoạt động giải quyết khiếu nại.
 • Hoạt động bảo mật thông tin.
 • Hoạt động chăm sóc khách hàng.

3. Nội dung chính:

3.1. Quy định về hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ:

 • Cây xanh đô thị Sài Gòn cam kết cung cấp cho quý khách sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu của quý khách.
 • Cây xanh đô thị Sài Gòn có quyền thay đổi, điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ mà không cần thông báo trước cho quý khách.
 • Cây xanh đô thị Sài Gòn có quyền từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho quý khách trong trường hợp quý khách vi phạm Quy định này hoặc các quy định khác của pháp luật.

3.2. Quy định về hoạt động tổ chức các chương trình khuyến mãi, ưu đãi:

 • Cây xanh đô thị Sài Gòn có thể tổ chức các chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho quý khách theo quy định của pháp luật.
 • Nội dung và điều kiện tham gia các chương trình khuyến mãi, ưu đãi sẽ được Cây xanh đô thị Sài Gòn thông báo rõ ràng trên Website hoặc các kênh truyền thông khác.
 • Cây xanh đô thị Sài Gòn có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các chương trình khuyến mãi, ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho quý khách.

3.3. Quy định về hoạt động thanh toán, vận chuyển:

 • Cây xanh đô thị Sài Gòn hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán khác nhau để quý khách lựa chọn.
 • Cây xanh đô thị Sài Gòn sẽ giao hàng cho quý khách theo thời gian và địa điểm mà quý khách đã yêu cầu.
 • Chi phí vận chuyển sẽ được Cây xanh đô thị Sài Gòn thông báo cho quý khách trước khi thanh toán.

3.4. Quy định về hoạt động đổi trả, bảo hành:

 • Cây xanh đô thị Sài Gòn áp dụng chính sách đổi trả, bảo hành cho sản phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Quý khách có thể đổi trả, bảo hành sản phẩm tại các địa điểm được Cây xanh đô thị Sài Gòn ủy quyền.

3.5. Quy định về hoạt động giải quyết khiếu nại:

 • Cây xanh đô thị Sài Gòn luôn tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của quý khách một cách khách quan, công bằng và hiệu quả.
 • Quý khách có thể liên hệ với Cây xanh đô thị Sài Gòn qua các kênh sau để nêu khiếu nại:
  • Hotline:  0938 680 678
  • Email: cayxanhdothisaigon@gmail.com
  • Website: https://cayxanhdothisaigon.com/ (phần Liên hệ)
  • Trực tiếp tại văn phòng: 166 Nguyễn Ngọc Nhựt, P.Tân Quý, Q.Tân phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cây xanh đô thị Sài Gòn sẽ xác minh thông tin khiếu nại của quý khách và tiến hành giải quyết khiếu nại trong thời gian [Số ngày] ngày làm việc.
 • Cây xanh đô thị Sài Gòn sẽ thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho quý khách qua kênh mà quý khách đã sử dụng để liên hệ khiếu nại.

3.6. Quy định về hoạt động bảo mật thông tin:

 • Cây xanh đô thị Sài Gòn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách theo quy định của pháp luật.
 • Cây xanh đô thị Sài Gòn sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích hợp pháp và chính đáng.
 • Cây xanh đô thị Sài Gòn sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách.
 • Quý khách có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.

3.7. Quy định về hoạt động chăm sóc khách hàng:

 • Cây xanh đô thị Sài Gòn luôn nỗ lực mang đến cho quý khách dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.
 • Quý khách có thể liên hệ với Cây xanh đô thị Sài Gòn qua các kênh sau để được hỗ trợ:
  • Hotline:  0938 680 678
  • Email: cayxanhdothisaigon@gmail.com
  • Website: https://cayxanhdothisaigon.com/ (phần Liên hệ)
  • Trực tiếp tại văn phòng: 166 Nguyễn Ngọc Nhựt, P.Tân Quý, Q.Tân phú, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trách nhiệm của Cây xanh đô thị Sài Gòn:

 • Cây xanh đô thị Sài Gòn chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp.
 • Cây xanh đô thị Sài Gòn chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của quý khách theo quy định của pháp luật.
 • Cây xanh đô thị Sài Gòn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của quý khách theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm của quý khách:

 • Quý khách có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho Cây xanh đô thị Sài Gòn.
 • Quý khách có trách nhiệm sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Cây xanh đô thị Sài Gòn theo hướng dẫn và đúng mục đích.
 • Quý khách có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình.

6. Giải quyết tranh chấp:

 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Cây xanh đô thị Sài Gòn và quý khách sẽ được giải quyết bằng thương lượng hòa giải.
 • Nếu không thể hòa giải được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

7. Điều khoản chung:

 • Quy định này có hiệu lực từ ngày [Ngày ban hành] và có thể được Cây xanh đô thị Sài Gòn thay đổi, điều chỉnh bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho quý khách.
 • Quy định này được áp dụng cùng với các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Cây xanh đô thị Sài Gòn xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số thông tin sau:

Chúc quý khách mua sắm vui vẻ tại Cây xanh đô thị Sài Gòn!