Cây Gõ Đỏ công trình

200.000

  • Tên thường gọi: Cây Gõ Đỏ, cây hổ bì, cây cà te
  • Chiều cao trưởng thành: 25-40m
  • Công dụng: lấy gỗ, làm bóng mát, điều hoà không khí
cay go do
Cây Gõ Đỏ công trình

200.000