Cây lát hoa

180.000

  • Tên thường gọi: Cây lát hoa, Lát, Lát lông
  • Chiều cao tăng trưởng: 25 – 40m
  • Công dụng: Là loại cây xanh đô thị, nội thất, dùng trong y học
cay lat hoa
Cây lát hoa

180.000