Cây Chè Xanh (Cây trà xanh)

160.000

  • Tên thường gọi: Cây Trà Xanh hoặc Chè Xanh.
  • Chiều cao trưởng thành: 20-50cm
  • Công dụng:  pha chế nước uống, pha chế dược liệu
cay tra xanh giong
Cây Chè Xanh (Cây trà xanh)

160.000