Cây Mắc Mật

150.000

  • Tên thường gọi: Cây Mắc Mật , Cây Châm Châu, Nhâm Hôi.
  • Chiều cao trưởng thành: 30- 50m
  • Công dụng: Sử dụng làm gia vị nấu ăn, dược liệu, cây bóng mát
cay mac mat
Cây Mắc Mật

150.000