Cây Keo Lai (tràm lai)

500

  • Tên thường gọi: Cây Keo Lai, Cây tràm lai
  • Chiều cao trưởng thành: 25– 30m
  • Công dụng: lấy gỗ, cây lâm nghiệp
cay tram lai
Cây Keo Lai (tràm lai)

500