Cây Keo Lá Tràm (Tràm bông vàng)

500

  • Tên thường gọi: Cây keo lá tràm, cây Tràm bông vàng
  • Chiều cao trưởng thành: 15 – 30m
  • Công dụng: lấy gỗ, trồng rừng.
keo la tram
Cây Keo Lá Tràm (Tràm bông vàng)

500