Cây Sưa Đỏ công trình

200.000

  • Tên thường gọi: Cây Sưa Đỏ, Cây Gỗ Sưa, Huỳnh Đàn, Trắc Thối, Huê
  • Chiều cao trưởng thành: 6-12m
  • Công dụng: Là cây gỗ quý, có giá trị cao, trồng làm cảnh quan,..
cay sua do 2
Cây Sưa Đỏ công trình

200.000