Cây Trắc Đỏ

1.200

  • Tên thường gọi: Cẩm Lai Nam Bộ, Cây Trắc Đỏ
  • Chiều cao trưởng thành: 15 – 25m
  • Công dụng: Là cây gỗ quý có giá trị cao, điều hoà không khí, cải tạo đất..
cay trac do
Cây Trắc Đỏ

1.200