Cây Trầm Hương

1.000

  • Tên thường gọi: Cây Dó Bầu, cây trầm hương
  • Chiều cao trưởng thành: 15-25m
  • Công dụng: Loại gỗ có giá trị cao, Làm tinh dầu, dược liệu,..
cay tram huong 2
Cây Trầm Hương

1.000