Cây Xoan Đào

15.000

  • Tên thường gọi: Cáng lồ, Cây Xoan Đào
  • Chiều cao trưởng thành: 20 – 25m
  • Công dụng: Là cây lấy gỗ, bóng mát, dùng trong y học.
cay xoan dao
Cây Xoan Đào

15.000