Hiển thị tất cả 21 kết quả

220.000
250.000

Cây Lọc Không Khí

Cây hoa nhài mini để bàn

220.000

Cây Lọc Không Khí

Cây tuyết tùng mini để bàn

220.000
-36%

Cây Phong Thủy Để Bàn

Cây nha đam để bàn

180.000

Cây Lọc Không Khí

Cây dương xỉ để bàn

150.000

Cây Lâm Nghiệp

Cây Xoan Đào

15.000

Cây Lâm Nghiệp

Cây Trắc Đỏ

1.200

Cây Công Trình

Cây Gõ Đỏ công trình

200.000

Cây Phong Thủy Để Bàn

Cây Lưỡi hổ

Cây Lọc Không Khí

Trầu bà Đế vương đỏ

220.000

Cây Phong Thủy Để Bàn

Cây Hồng môn

180.000

Cây Phong Thủy Để Bàn

Cây Kim ngân

180.000

Cây Phong Thủy Để Bàn

Cây Đa Búp đỏ

250.000

Cây Phong Thủy Để Bàn

Cây Ngũ Gia Bì

250.000

Cây Phong Thủy Để Bàn

Cây Vạn Niên Thanh Thủy Sinh

220.000